Alexander Dugin: “To, čo sa deje na Ukrajine, je syndróm tanca svätého Víta”

Alexander Dugin: “To, čo sa deje na Ukrajine, je syndróm tanca svätého Víta”

To, čo sa deje na Ukrajine, je syndróm tanca svätého Víta alebo tanca smrti. V stredoveku, v čase nešťastia, moru, sucha, vojny, ľudia zrazu začínali skákať, kopať nohami a hystericky a šialene tancovať. A keď raz začali, nemohli prestať. A tancovali deň za dňom, až kým nepadli mŕtvi. To je to, čo znamená “do posledného Ukrajinca”.

 

Alexander Dugin: Ukraine is ‘first multipolar’ conflict

Alexander Dugin: Ukraine is ‘first multipolar’ conflict

Západ sa pridržiava nenaplniteľného sna o hegemónii, hovorí ruský filozof pre RT

Konflikt na Ukrajine je „prvou multipolárnou vojnou“ na svete, v ktorej Rusko bojuje za právo každej civilizácie vybrať si svoju vlastnú cestu, zatiaľ čo Západ si želá zachovať svoj totalitný hegemonický globalizmus, povedal Alexander Dugin pre RT v piatok v exkluzívnom rozhovore.

DUGINOVA SMERNICA

Týchto 14 bodov treba považovať za sémantické uzly suverénnej ideológie. Odteraz štát prevzal zodpovednosť za stav verejného vedomia a sociálny model, alternatíva Západu, bude vychádzať z nich. V istom zmysle sa stávajú posvätnými."

Prvé tri body sú spoločné pre ruskú tradíciu a liberálne ideológie Západu.

Právo na život . Prvý bod uznávajú rôzne spoločnosti – tradičné aj moderné – ako tradičnú hodnotu. Život človeka je zverený len jemu a iný človek nemá právo vziať život druhému podľa vlastného uváženia. Navyše v náboženských spoločnostiach sa za trestný čin považuje aj samotný akt samovraždy (nehovoriac o nátlaku k nej vedúcemu).

Jedinou výnimkou je štát, ktorý má za určitých okolností právo nakladať so životmi svojich občanov – trestať odsúdených za preukázané zločiny alebo ich posielať bojovať na obranu vlasti. Ale ak je život tradičnou hodnotou, ktorú treba zachovať a posilniť, potom by to mal štát brať do úvahy v extrémnych prípadoch – preukazovať, ak je to možné, milosrdenstvo voči zločincom a chrániť životy vojakov a bojovníkov.

RUSKÁ IDEOLÓGIA A CIVILIZÁCIA ANTIKRISTA

Dnes už takmer každý chápe, že bez ideológie ŠVO nemôžeme vyhrať. A čo to je za ideológiu, je tiež každému krištáľovo jasné. Toto je ruská myšlienka, ktorá zahŕňa sebavedomé a nekompromisné presadzovanie našej identity, našej etiky, spravodlivosť, vernosť odkazu predkov, nezávislosť a slobodu vlasti od tlakov, vplyvov a útokov. Táto ruská idea nám bola odopieraná najmenej 100 rokov. Teraz však bez nej nemôžeme urobiť jediný krok vpred a dokonca ani zachrániť to, čo máme. Bez ruskej idey sa jednoducho zrútime – nehovoriac o víťazstve vo vojne.

Slávnostný prejav Vladimira Putina (prepis preložený do slovenčiny)

Milí priatelia! Nastupujúc do funkcie Prezidenta Ruskej federácie, chápem svoju zodpovednosť voči Vlasti. Jej záujmy, bezpečnosť, blaho občanov krajiny vždy pre mňa boli a zostanú nado všetko. Spravím všetko preto, aby som nesklamal dôveru miliónov našich občanov. Považujem za zmysel celého svojho života a za svoju povinnosť službu Vlasti, službu nášmu národu, podpora ktorého ma inšpiruje a pomáha riešiť tie najzložitejšie a najťažšie úlohy. Spolu sme prešli dlhú a zložitú cestu, uverili sami v seba, vo vlastné sily, posilnili krajinu, vrátili si dôstojnosť veľkého národa, svet uvidel obrodené Rusko a to je výsledok úsilí nášho národa, spoločnej namáhavej práce, ktorej súčasťou je osobný vklad každého.